ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

ANBI Stichting Vrienden van het Cantonspark

RSIN/fiscaal nummer : 804001947.

p/a Rembrandtlaan 29, 3741 TA Baarn. (035) 5413356. Email: secretariaat@cantonspark.


Doelstelling :

Bijdrage leveren aan het behoud en uitbouw van de historische, culturele en botanische waarden van het Cantonspark in Baarn. Dit doel trachten wij te bereiken door:

  • de eigenaar van het Cantonspark bij het beheer en de toekomstplanning te adviseren en in overleg bij te staan.
  • de waardevolle botanische, historische en culturele elementen in het Cantonspark te beschrijven en middels publicaties grotere bekendheid te geven
  • het uitbreiden van de botanische collectie en het bevorderen van aanleg en beheer van nieuwe elementen in het park
  • het daadwerkelijk bijdragen aan beteugelen van vandalisme en andere schadelijke invloeden
  • andere activiteiten, die voor haar doel bevorderlijk zijn ( o.a.rondleidingen)


Beleidsplan. Voor het actuele 2016 beleidsplan - klik hier.

Samenstelling van het bestuur :

  • Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein, tuinconservator, onderhoud landgoederen; werkzaam bij museum De Lakenhal in Leiden als loan and exhibition registrar.
  • Secretaris: Greet de Lange – Meijer
  • Penningmeester: Wilco van Dijen, werkzaam bij Natuurmonumenten als teamleider op de financiële administratie.
  • PR functionaris: Prof. Dr.Dr. h.c. Rob. Samson, mycoloog, werkgroepleider CBS-KNAW Biodiversity Centre Utrecht; redacteur Nieuwsbrief
  • Lid: Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur.

 

Beloningsbeleid:

De ANBI heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en leden van het orgaan ontvangen geen vergoedingen voor verleende diensten. Er worden wel conform de daarvoor geldende fiscale regels vrijwilligersvergoedingen verstrekt, die op haar beurt middels een gift weer voor 100 % worden teruggegeven aan de stichting vrienden van het Cantonspark.

Actueel jaarverslag. Voor het jaarverslag van 2016- klik hier.

Financieel jaarverslag. Voor het  financieel verslag van 2016- klik hier.

PDF van verslagen van 2012, 2013, 2014 en 2015

 

Voor giften aan de Stichting lees verder>>>