Restauratie plannen voor het Cantonspark 2020

Het Cantonspark heeft een hoge tuinhistorische waarde, is ondanks de verschraling en verrommeling goed bewaard gebleven en van nog steeds fraai en van hoge kwaliteit.' Dat is de conclusie die die landschapsarchitect Peter Verhoeff van Stichting In Arcadie trekt na onderzoek in het Baarnse Cantonspark. In Arcadie heeft historisch onderzoek gedaan en voorlopige aanbevelingen voor de toekomst. Een toekomst waarin het Cantonspark zal worden gerenoveerd om te kunnen worden bewaard voor volgende generaties.

Uit alle ontwikkelingsperioden zijn parkelementen aanwezig, zo blijkt uit de presentatie die woensdag 7 februari zou worden gegeven aan de Baarnse gemeenteraad. Door ziekte ging dat niet door. De raadsleden hebben de presentatie inmiddels op papier ontvangen. Verder valt er te lezen dat de aanleg uit de periode August Janssen het meest structuurbepalend is. De parkaanleg is op hoofdlijnen goed bewaard en kent een rijkgeschakeerde inrichting met verschillende deelgebieden. Wel ontbreken er delen van de hoofdstructuur. zoals wandel­ paden en zichtlijnen op de omgeving. Alle parkdelen zijn in een bepaalde mate verschraald en verrommeld. lets wat niemand zal ontkennen. In Arcadie adviseert de wandelpaden te herstellen zodat er een fraaiere rondwandeling ontstaat. Vereenvoudigen en open maken 'lage weide' richting de Eemvallei. Vroeger had je vanaf de colonnade in het Cantonspark zicht over de lage weide richting de Eemvallei.

Daarnaast adviseert In Arcadie oude en slechte bomen te vervangen, de collectie heesters te herplanten en enkele onderdelen te herstellen als horticultureel spektakelstuk, bijvoorbeeld het rondel voor de Wintertuin en de ommuurde tuin. Daarnaast denkt het bureau dat het handig is het groenbeheer gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door stalen kantplanken lang de paden. En aanleg en inpassing van nieuwe voorzieningen voor hedendaags gebruik. Nieuwe toegang oostzijde in combinatie met nieuw parkeerplan, het verbeteren van het omringende hekwerk, een terras aan te leggen voor de Wintertuin. nieuwe zichtlijnen op de omgeving te creëren en een groot open grasveld te bestemmen voor multifunctioneel gebruik. De Baarnse gemeenteraad heeft 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de re­ novatie. Of dat bedrag toereikend is, zal moeten blijken.

(artikel Baarnsche Courant van Christine Schut)

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries