wintertuin artikel

De Wintertuin van het Cantonspark in Baarn is gebouwd in 1914-1915 in op­dracht van August Janssen. In 1918 kwam het park met de Wintertuin aan de Staat der Nederlanden die het bestemde als botani­sche tuin voor de Rijksuniversiteit Utrecht. In het jaar 2010 stelden Rijk en provincie een flink bedrag ter beschikking voor de restauratie van de Wintertuin in het Cantonspark en de oplevering was medio 2012.  De wintertuin is sinds 1987 in handen van de gemeente Baarn. Na een tweetal grootschalige renovaties, stond het lange tijd leeg. In 2017 werd het  verhuurd aan een exploitant, maar sinds 10 juli 2023 is deze horecagelegenheid gesloten. 

De wintertuin is een van de zeven rijksmonumenten envan cultuurhistorische waarde vanwege de voormalige botanische functie. Het object is voorts van architectuurhistorische waarde vanwege de gaafheid en zeldzaamheid van het bouwtype en vanwege de constructie en het materiaalgebruik. Voor meer informatie over de bouw en renovatie van de wintertuin lees verder.....

 

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,1000
0,1,0,0,1,30,10,5,0,0,0,10,0,0
wintertuin 1
wintertuin 2
wintertuin 3
wintertuin 4
wintertuin 5
wintertuin 6
wintertuin 7
wintertuin 8
wintertuin 9