Voortgang restauratie en beheer juni 2021

De eerste maanden van 2021 waren zeer rustig voor wat betreft het onderhoud in het park. In januari was het Cantonspark nog geheel in beslag genomen door de aannemer met de aanleg van de nieuwe paden. Na een zacht en vooral ook natte maand januari was het nog geen week later dat de winterse koude intrad. Volgens het KNMI was het sinds 2013 niet meer zo koud geweest in Nederland. Een maagdelijke laag sneeuw bedekte het Cantonspark, wat feeërieke plaatjes opleverde en vooral de kinderen veel vreugde bezorgde.

Naar goed Nederlands gebruik duurde deze vorst en sneeuwpret niet heel erg lang en op 15 februari viel de dooi weer in met veel regen en kregen we een zeer zonnige, warme tweede helft van de maand. Nadat dan eindelijk alle plassen waren opgedroogd kon de aannemer in maart de laatste restanten van zijn werk afmaken, te weten de grond egaliseren en het gras inzaaien.

Ondertussen hebben Hans Knotters en Angelique Bosch van Drakestein nogmaals alle randen van de vakken uitgezet. Knotters heeft ook langs alle paden het pas ingezaaide gras afgezet met rood-wit lint aangezien een aantal bezoekers zich niets aantrok van de bordjes ‘verboden op het gras te lopen. Deze waaiden regelmatig los, zeker met de storm in maart. Halverwege mei was het gras goed genoeg opgekomen, zodat de meeste rood-witte linten weggehaald konden worden.

Nieuwe aanplant

In totaal zijn er 37 nieuwe bomen aangeplant. Bij de officiële opening van het Cantonspark voor het publiek waren er 4 nieuwe bomen geplant, drie ervan gesponsord door de aannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek BV. De overige 33 bomen zijn door Hans Knotters en Peter Kiewitt van de Gemeente Baarn, De Firma van Es en Angelique Bosch van Drakestein geplant. Twee bomen hebben we nog niet meegerekend. Deze zijn nog zo klein dat ze elders eerst worden opgekweekt. Deze zullen over een paar jaar worden geplant in het park. Deze bomen zijn een Prunus x yedoensis ‘Somei Yoshino’ en een Picea likangensis var. rubescens. Door Knotters en Kiewitt zijn daarna de nieuwe boomringen van de Gemeente Baarn nog aangebracht.

Begin mei is een deel van de struiken geplant. Het betreft de vakken na de kruising vanaf de ingang aan de Faas Eliaslaan. De overige struiken en de vaste planten zullen allemaal eind najaar worden geplant. Tot het najaar is op alle braakliggende grond nu een groenbemester gezaaid.

Groenbemester

Zoals hierboven ook al vermeld is heeft het in het begin van het jaar veel geregend. Bij pas geroerde grond leidt dit snel tot verslemping wat bevorderlijk is voor onkruid maar niet voor een goed bodemleven. Daarbij komt dat het laatste jaar zo veel aan tuinen aangelegd of opgeknapt is dat de kwekers de vraag nauwelijks aankunnen. Zeker als Engeland onze vaste planten op grote schaal opkoopt. De nieuwe beplanting voor het Cantonspark is weloverwogen gekozen en alleen kleine stukjes aanplanten is erg inefficiënt. De rozenkweker is ook nog bezig met de grote hoeveelheid rozen voor ’t Rond, die hopelijk dit najaar allemaal aangeslagen zijn. Dus totdat we rond november gaan inplanten is er op alle braakliggende grond een groenbemester gezaaid.

Deze groenbemester is een zomer-mengsel van lupine, malva, gingellikruid, facelia en bladrogge. Door de penwortels en de vele fijne wortels van de verschillende gewassen in het mengsel wordt de grond optimaal doorworteld en een divers bodemleven bevordert. Door de vele wortels en al het groen wordt veel organische stof voor de opbouw van humus aangeleverd en het onkruid wordt goed onderdrukt. De lupine in het mengsel brengt veel stikstof in de grond voor de latere beplanting. En tenslotte niet onbelangrijk – er zal van de zomer een uitbundige bloemenpracht zijn en een walhalla voor bijen, hommels en andere bestuivers.

Grondwerkzaamheden langs de Abel Tasmanlaan en Piet Heinlaan

Veel bezoekers van het Cantonspark zullen in de afgelopen jaren hebben gemerkt dat het weiland langs de Abel Tasmanlaan en de Piet Heinlaan vaak zeer drassig is en alleen goed begaanbaar als het langdurig droog weer is geweest. Dit deel ligt ook lager dan de hele omgeving. Om dit te verbeteren is de grond hier gedeeltelijk opgehoogd met de vrijgekomen grond elders in het park.

Langs de hekken de grond in de loop der jaren sterk afgevlakt. Waar vroeger strakke taluds waren waarvan de bovenzijde gelijk met de straat lag, was het op grote stukken veel lager geworden. Dit talud is in april en mei hersteld door vanaf het hek de eerste meter horizontaal te laten lopen, waarna het daarna vrij stijl afloopt naar het weiland.

Op het talud en in het ‘weiland’ zal in de komende jaren een bloemrijk grasland het nu ‘eentonige’ gras gaan vervangen. Het eerste zal dit te zien zijn waar nu de grondwerkzaamheden langs de wegen zijn geweest. Waar het mogelijk was (i.v.m. de bomen) is van de bovenlaag is 20 cm eraf gehaald en dit is gemengd met zand om het te verschralen. De extra grond (gekeurd en schoon) is afkomstig van een ander project in Baarn, de Molenweg. Zo blijft de grondbalans binnen de Gemeente ook in evenwicht. Deze laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd door het Baarnse aannemersbedrijf Rijkeboer BV.

 Vrijwilligers

Door alle coronamaatregelen lag al het vrijwilligerswerk de eerste maanden ook stil. Het onkruid trok zich echter niets van deze maatregelen aan en begon goed te groeien. Gelukkig konden 31 maart - met de nodige voorzorgsmaatregelen – de mannen van de woensdagploeg weer beginnen. De zaterdagploeg is vanaf 17 mei weer aan het werk. Iedereen heeft weer naar hartenlust rozen gesnoeid, oude bloemen uit de hortensia’s geknipt, kanten gestoken, onkruid geschoffeld en gewied en - vooral in de noordhoek - bramen, klimop en andere opslag verwijderd. Samen met de woensdagploeg heeft Hans Knotters de nieuwe taxussen de eerste kleine snoeibeurt gegeven, zodat ze dezelfde hoogte en min of meer dezelfde breedte hebben. De exacte vorm zal pas gesnoeid kunnen worden wanneer de taxussen goed zijn aangeslagen.

Angelique Bosch van Drakestein

Andere artikelen: