anbi icon 300x239  ANBI Stichting Vrienden van het Cantonspark

 RSIN/fiscaal nummer : 804001947. p/a Rembrandtlaan 29, 3741 TA Baarn. (035) 5413356. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Doelstelling :

Bijdrage leveren aan het behoud en uitbouw van de historische, culturele en botanische waarden van het Cantonspark in Baarn. Dit doel trachten wij te bereiken door:

 • de eigenaar van het Cantonspark bij het beheer en de toekomstplanning te adviseren en in overleg bij te staan.
 • de waardevolle botanische, historische en culturele elementen in het Cantonspark te beschrijven en middels publicaties grotere bekendheid te geven
 • het uitbreiden van de botanische collectie en het bevorderen van aanleg en beheer van nieuwe elementen in het park
 • het daadwerkelijk bijdragen aan beteugelen van vandalisme en andere schadelijke invloeden
 • andere activiteiten, die voor haar doel bevorderlijk zijn ( o.a.rondleidingen)

Samenstelling van het bestuur :

 • Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein, tuinconservator, onderhoud landgoederen
 • Secretaris: Greet de Lange – Meijer
 • Penningmeester:  Astrid Binnekamp AAG
 • PR functionaris: Prof. Dr.Dr. h.c. Rob. Samson, senior mycoloog, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute,Utrecht; redacteur Nieuwsbrief
 • Lid: Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur.
 • Lid: Mr. Wil de Vrey- Vringer

Beloningsbeleid:

De ANBI heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en leden van het orgaan ontvangen geen vergoedingen voor verleende diensten. Er worden wel conform de daarvoor geldende fiscale regels vrijwilligersvergoedingen verstrekt, die op haar beurt middels een gift weer voor 100 % worden teruggegeven aan de stichting vrienden van het Cantonspark.

Actueel jaarverslag. Voor het jaarverslag van 2021 - klik hier.

Financieel jaarverslag. Voor het  financieel verslag van 2021- klik hier.

Beleidsplan. Voor het  beleidsplan van 2023 -klik hier.

Voor giften aan de Stichting lees verder>>>